wie is sitech

Sitech levert een compleet en innovatief pakket aan onderhoudsdiensten aan de chemische procesindustrie, op Chemelot, Geleen.

Een voorbeeld van innovatie is het Sitech Asset Health Centre dat maximale technische beschikbaarheid van de installaties mogelijk maakt door predictive maintenance.

Sitech verricht het complete onderhoud van fabrieksinstallaties, van probleemanalyse tot scope, van planning tot uitvoering en borging en ondersteunt ook bij het aanvragen van vergunningen of het managen van een crisissituaties.

de sitech klantvraag

De klanten van Sitech hanteren hoge standaards waar het gaat om veiligheid, kostenbeheersing en technische beschikbaarheid. Dit vertaalt zich in de ambitie van Sitech: “Iedere dag verbeteren we de procesindustrie”.

De klantvraag van Sitech was:
“Hoe brengen we het leiderschap en gedrag van onze managers naar een next level?”

“Hoe transformeren we ons naar een Management By Objectives geleide organisatie?”

resultaat

Cultuur:

  • een hechte verbinding tussen de leiding en de werkvloer
  • aandacht en waardering voor goede prestaties
  • stimuleren van gewenst gedrag en aanspreken op ongewenst gedrag.

Structuur:
  • een helder geformuleerde ambitie met draagvlak en commitment binnen het MT en bij de afdelingsmanagers
  • het MT heeft concrete afdelingsplannen, SMART-doelen en activiteiten geformuleerd

Interventies enurgey:
  • managementtraining Leiderschap & Gedrag
  • management coaching bij implementatie van afdelingsplannen
  • workshops met MT en leidinggevenden
  • change management
  • begeleiding van voortgangsgesprekken.