avex

 • Hoe implementeren wij een nieuwe organisatie en werkwijze, passend bij ons groeipad?
 • Hoe implementeren wij onze strategie 2020?
AVEX helpt klanten met effectieve communicatie- en wayfinding oplossingen, met behulp van audiovisuele apparatuur en IT hard- en software. Als marktleider is AVEX bijvoorbeeld betrokken bij de digitalisering van de Nederlandse Rechtspraak en inrichting van boardrooms en kantoorgebouwen met state-of-the-art communicatiemogelijkheden. AVEX ondersteunt de organisatie van spraakmakende events zoals het ABN AMRO tennistoernooi en het KLM open. AVEX heeft vestigingen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.  

In 2014 heeft de AVEX Directie vastgesteld dat de structuur en werkwijzen in de Nederlandse commerciële organisatie moest worden aangepast, om verdere groei mogelijk te maken. Verantwoordelijkheden kwamen lager in de organisatie te liggen. Van managers en medewerkers werd verwacht dat zij meer initiatief namen dan voorheen en vaker het overleg zochten met collega’s om knelpunten en uitdagingen op te lossen.

Inmiddels heeft AVEX deze structuur en aanpak met succes geïmplementeerd. Dit vormt de ‘springplank’ voor verdere groei. AVEX heeft voor de komende jaren een uitdagende ambitie geformuleerd, waarbij verdere internationalisatie en partnerships centraal staan.

Enurgey:
 • Hielp de ambitie te formuleren en hiervoor draagvlak en commitment te krijgen binnen AVEX.
 • Trainde en coachte het AVEX Middle Management, om afdelingsplannen te maken en te implementeren waarmee de ambitie werd onderbouwd.
 • Stimuleerde met de trainingen een cultuur van initiatief en verantwoordelijkheid nemen op de werkvloer.
 • Trainde het sales team in consultative selling en ondersteunde het sales management proces.
Lees meer

Geostick

 • Hoe realiseren wij onze groei ambities, door meer focus op onze beste klanten?

  Geostick is marktleider in Nederland op het terrein van zelfklevende etiketten. Het bedrijf bedient allerlei klanten onder meer in de verfindustrie, chemische en oliegerelateerde industrie. Geostick verzorgt bijvoorbeeld de etikettering van belangrijke Akzo verfmerken met behulp van innovatieve digitale druktechniek. Deskundigheid, kwaliteit, exacte kleurstelling en snelle levering zijn kernkwaliteiten van Geostick.

Geostick heeft als ambitie verder winstgevend te groeien, met de focus op de 220 beste klanten. Hier ligt nog veel groeipotentieel. Dat betekent dan wel dat een pro actieve benadering van juist deze klanten en een specifieke dienstverlening noodzakelijk is. Dit is de opdracht en de focus voor de commerciële organisatie.

In de markt van zelfklevende etiketten vindt een consolidatie plaats en Geostick wil door middel van overnames een leidende positie houden. Dit betekent dat de directie zich wil concentreren op overnames en integratie van nieuwe bedrijven en dat het Middle Management Team van Geostick de strategie m.b.t. groei bij de belangrijkste klanten moet gaan implementeren.

Enurgey
 1. Heeft een structuur geïntroduceerd voor een organisatorische aanpassing van de outside en inside sales afdelingen. De medewerkers zijn getraind in de uitvoering van hun nieuwe rol. Enurgey heeft een aantal ‘tools’ ontwikkeld ter begeleiding van het werkproces, zoals de klantenkaart en scripts voor gesprekken. Accountmanagers hebben een verkoopplan opgesteld.
 2. Heeft het Middle Management Team getraind in leiderschap en gedrag, om de verantwoordelijkheid te gaan nemen voor een goede operationele gang van zaken.
 3. Borgt de implementatie door wekelijkse monitoring en coaching.
Lees meer

sitech

 • Hoe ontwikkelen wij de Sitech organisatie om verder te kunnen groeien binnen de Europese procesindustrie?

Sitech levert een compleet en innovatief pakket aan onderhoudsdiensten aan de chemische procesindustrie, waarmee chemische producenten de maximale opbrengst uit hun installaties kunnen halen.

Sitech levert in overleg met de klant onderhoudsdiensten, voert verbeteringen door in de productieprocessen, organiseert ‘turnarounds’ en kan desgewenst zelfs de productie uitvoeren.

Sitech is nu nog alleen actief op de Chemelot locatie in Geleen, maar heeft de ambitie geformuleerd om haar vleugels uit te slaan naar andere locaties in de wereld. Met behulp van het Sitech Asset Health Centre wordt de conditie van installaties voortdurend gemonitord en kan worden voorspeld wanneer onderhoud noodzakelijk is (predictive maintenance). Sitech biedt haar klanten zo zeer efficiënt onderhoud en maximale technische beschikbaarheid van de installaties.

Sitech kan haar ambitie waarmaken als diverse afdelingen goed samenwerken om verbeteringen door te voeren en de werking van het asset health centre mogelijk te maken.

Enurgey:
 • Organiseerde het programma Leiderschap en Gedrag, gericht op een betere verbinding tussen leiding en werkvloer, verduidelijking van prioriteiten, meer aandacht waardering voor goede prestaties, stimuleren op gewenst gedrag en aanspreken op ongewenst gedrag, een open cultuur, ruimte voor initiatief.
 • Hielp de ambitie te formuleren en hiervoor draagvlak en commitment te krijgen binnen het Sitech Manufacturing MT en bij de afdelingsmanagers.
 • Ondersteunde managers bij het opstellen van hun afdelingsplannen, formuleren van SMART doelen en activiteiten. • Versnelde de opstart van het Asset Health Centre.
 • Coachte de managers bij het implementeren van hun afdelingsplannen.

Lees meer