strategisch

U heeft als beleidsmakers een helder geformuleerde ambitie die in de Start-Up workshop is aangescherpt.

Nu zal de vraag rijzen, welke organisatieaanpassingen moeten we doorvoeren?

Onze kracht ligt in het begeleiden van de processen die leiden tot antwoord op deze vraag. Dit doen we door boardroom coaching, top management training en consultancy.

tactisch

De volgende stap is om samen met het middelmanagement de veranderingen te concretiseren.

Dit in termen van structuur, systemen, werkprocessen, vaardigheden en competenties. Ook ontwikkelen we het dashboard waarmee wordt gestuurd naar succes.

We doen dit door middel van consultancy, workshops, managementtraining en on-the-job coaching.

operationeel

Op afdelingsniveau ondersteunt Enurgey het versterken of verder ontwikkelen van de benodigde kennis, vaardigheden en gedrag, gericht op realisatie van de ambitie.

Dit doen wij in de vorm van in-company training, on-the-job coaching of deelname aan training met open inschrijving.